Меню
Меню

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на СмартСтайл

 

Предмет на Общите условия

 

Настоящата страница съдържа Общите условия, съгласно които Инфотел 2000 ООД, предоставя услуги и продукти на Клиентите си чрез интернет магазина smartstyle.bg. Клиентите изрично и безусловно се съгласяват с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

За целите на настоящите общи условия, „Клиент” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет магазина smartstyle.bg.


Онлайн магазинът Smartstyle.bg е собственост на Инфотел 2000 ООД - дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София; ул. Опълченска №109, бл.42А, обект 5, вписано с ЕИК: 130292198; регистрационен номер по ЗДДС BG130292198, телефон за връзка: 02 9632031, имейл: [email protected], наричано по-долу в настоящите общи условия „СмартСтайл“.

 

 

 1. Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При регистрация Клиентът е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 

 1. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

 1. Условия за поръчка на стоки
 • Поръчка

Доставката на стоки от СмартСтайл чрез онлайн магазина става след правилно и успешно потвърждаване за попълнени или предоставени данни за поръчка и доставка от клиента. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на СмартСтайл клиента получава автоматичен имейл с потвърждение, че е приета.

 

 • Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на СмартСтайл може да потвърди по телефона всяка поръчка, направена от Клиента в случай на неясни данни подадени от него. СмартСтайл си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина smartstyle.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока или не успее да се свърже с клиента.

Операторът на СмартСтайл е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става в първия работен ден.

 

 • Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит чрез предоставеното приложение на Банка ДСК, в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в минимален размер на 150 (сто и петдесет) лева. Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане".

 

Важно! Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. Smartstyle.bg не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е финансова институция. СмартСтайл не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

 

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сумата, тя ще бъде възстановява по сметката на клиента, която той трябва да посочи.

 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 

 1. Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина СмартСтайл, е в зависимост от населеното място/моля погледнете Доставки/. Цената на доставка в рамките на Република България е 5,00лв. с куриери Спиди и 7,00лв с куриери Еконт. За поръчки на стойност под 50 лв. с ДДС за изброените в условия на доставка в селища на територията на България. Безплатната доставка за всички поръчки на стойност над 50 лв. с ДДС е независимо от населеното място на територията на България. Цената на доставката се калкулира в стойността на фактурата към клиента.

 

Наличността на продуктите от категория Осветление, показва наличните количества при съответния производител. Нормалният срок за доставка е в рамките на 7 (седем) до 10 (десет) работни дни след потвърждение за 50% авансово плащане от страна на клиента. В случаите, в които доставката изисква повече време или стоката не е налична в момента при производителя, срокът на доставка се уточнява предварително с клиента.  

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на СмартСтайл е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

 

 1. Условия и начини на плащане
 • плащане на куриера/пощенски паричен превод

При този вид плащане клиентът заплаща дължимата сума по фактура при доставка на стоките на куриера.

 • ePay

Когато плащането е извършено с карта Maestro/ MasterCard/ Visa Electron/ Visa, регистрирана в еPay.bg или с Микросметка.

 • по банков път

При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на СмартСтайл, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни. Всички банкови такси за превода са за сметка на клиента. СмартСтайл ще изпълни поръчката след постъпване на сумите по банковата му сметка. При липса на плащане до 5 (пет) работни дни от генериране на поръчката, последната се анулира. 

 •  Плащане с дебитна/кредитна карта
  • Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК.
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2 000 лева.
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.
 1. Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която СмартСтайл е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура, и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за приета без забележки, като Клиентът губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Пощенски паричен превод”.

 

 1. Гаранционни условия

При доставката клиентът получава документ от куриера за закупения от него артикул, който дава право на 12 месеца(24м за мобилни телефони) гаранция. Само с него той може да отправя рекламации за качеството на стоката.

СмартСтайл отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). СмартСтайл отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от СмартСтайл или производителя (гарант) към Клиента, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Клиентите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Гаранционното обслужване на стоките се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване СмартСтайл издава и предоставя на Ползвателя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Гаранцията не се прилага при изгубена гаранционна карта; неоторизиран опит за ремонт, повреди, причинени от неправилна експлоатация, нарушаване на физическата цялост на стоката, химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на стоката.
Гаранционното обслужване се извършва от само посочените в гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

Предоставената търговска гаранция  за стоката не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

 

 1. Отказ от закупена стока

Клиентът (приложима е единствено за потребители по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е влязъл във владение на стоките или датата, на която Клиентът е влязъл във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Клиентът следва да уведоми СмартСтайл за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Клиентът може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 
„Инфотел 2000” ООД,

ЕИК: 130292198

гр. София; ул. Опълченска №109, бл.42А, обект 5,


С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

– Номер на поръчка …………………………………………………………………………………………………..

 

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“ 
_______________________________________________________________________________

 

Клиентът може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ , като в случай че използва тази  възможност, СмартСтайл незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай че Клиентът се откаже от договора, СмартСтайл ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на Клиента), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Клиентът информира СмартСтайл за неговото решение за отказ от договора.

Клиентът изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

СмартСтайл има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Клиентът следва да изпрати на СмартСтайл или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал СмартСтайл за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките на СмартСтайл преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. 

СмартСтайл си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.

Когато „СмартСтайл не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
Клиентът се задължава да съхранява получените от СмартСтайл стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да бъде упражнено правото на отказ.

Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при следните условия: мобилни телефони, таблети и аксесоари  – следва да бъдат върнати без въведени/активирани пароли, профили и други, възпрепятстващи възстановяването на настройките в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран OEM лиценз или ако оригиналните операционни системи и/или други програми, с които е била доставена стоката са деинсталирани или ако защитното фолио (за таблети и телефони) е използвано и/или премахнато.

Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на Клиента от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Клиента да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Клиента, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от СмартСтайл;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от СмартСтайл и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от „СмартСтайл;
 8. за предоставяне на услуги, които задължават Клиента да плати, когато Клиентът изрично е поискал от СмартСтайл да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение СмартСтайл предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава Клиента да плати, в случаите, когато:

а) Клиентът е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) Клиентът е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) СмартСтайл е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите или чл. 49, ал. 8 от Закона за защита на потребителите;

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без Клиентът да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите. Посоченото не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.
Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина smartstyle.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката единствено по банкова сметка, посочена от него.

Рекламация на предпазните фолиа и стъклени протектори за телефони и таблети не се приема, ако продукта е бил ползван. 

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на Клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на СмартСтайл – 02 9632031/0879 396 392 и да обясни причината за връщането.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч.

 

 1. Информация за защита на личните данни

СмартСтайл изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, СмартСтайл може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на СмартСтайл: https://smartstyle.bg/page/privacy-policy или на адреса на седалището на дружеството.

С всяка покупка на стоки Клиентът декларира съгласие с приложимите общи условия към момента на покупката и приема декларацията за съгласие за обработване на лични данни.

СмартСтайл чрез smartstyle.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

По време на регистрацията си в smartstyle.bg Клиентът има възможност да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

СмартСтайл гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. СмартСтайл защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

СмартСтайл не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на СмартСтайл във връзка с ползването на услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИНФОТЕЛ 2000 ООД.

СмартСтайлима право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, само в съответствие с приложимото право.

СмартСтайлне носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които СмартСтайл не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на СмартСтайл

СмартСтайл има право да инсталира на компютрите на Клиентите „Бисквитки(cookies)“, след изрично съгласие, което Клиентът предоставя при първоначалното посещение на страницата на търговеца посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки(cookies)“. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. По всяко време Клиентът има право да оттегли съгласието си за инсталиране на „Бисквитки(cookies)“. При деинсталиране на Бисквитките, работата на сайта може да бъде влошена и определени страници да бъдат недостъпни.

Разкриване на информацията

СмартСтайл чрез smartstyle.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • СмартСтайл чрез smartstyle.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

СмартСтайл е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и общия регламент за защита на личните данни. СмартСтайл събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и общия регламент за защита на личните данни.

 

Клиентът изрично се съгласява, че Smartstyle.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на Smartstyle.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на Smartstyle.bg. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез Smartstyle.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Клиентът може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от Smartstyle.bg.

Smartstyle.bg събира и използва информация от Клиентите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на Клиента, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на Клиентите при ползването на Smartstyle.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на Smartstyle.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


С приемане на настоящите общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес:[email protected].

 

 

 1. Съгласие с общите условия. Права на интелектуална собственост

Със зареждане на smartstyle.bg всеки един Клиент приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на smartstyle.bg.


Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на smartstyle.bg, е собственост на СмартСтайл. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на smartstyle.bg.bg, без изричното писмено съгласие на СмартСтайл. Клиентите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от smartstyle.bg за своя лична употреба.Посещението и разглеждането на Smartstyle.bg не изисква регистрация от Клиентите. За ползване на определени услуги, предлагани на Smartstyle.bg може да се изисква регистрация. Smartstyle.bg автоматично информира Клиентите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на Smartstyle.bg.


Със зареждане на Smartstyle.bg, Клиентът се съгласява, че СмартСтайл може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра Smartstyle.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира Клиента и да удостовери началото на ползване на Smartstyle.bg, съответно съгласието на Клиента с настоящите общи условия.

За да използва услугите на Smartstyle.bg, които изискват регистрация, Клиентът е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Smartstyle.bg. При попълване заявлението за регистрация в Smartstyle.bg Клиентът се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на Smartstyle.bg данни.


С регистрацията си на Smartstyle.bg, Клиентът получава свой персонализиран профил за идентификация в Smartstyle.bg. Клиентът има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, като предоставя актуални данни, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от Smartstyle.bg.

 

Цените на стоките и услугите, описани на Smartstyle.bg, са в български лева с включен ДДС. Smartstyle.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн, за които СмартСтайл не носи отговорност Някои от снимките на артикулите на сайта са примерни и не винаги съответстват на 100% на реалните продукти.


СмартСтайл не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от Клиентите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на Smartstyle.bg или свързаните и предоставяни чрез Smartstyle.bg услуги.


Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Smartstyle.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на Клиентите до Smartstyle.bg по никакъв начин не следва да се възприема от Клиентите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

 

СмартСтайл има право по всяко време да променя съдържанието на Smartstyle.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на Клиентите за промените. Изменените общи условия за ползване на Smartstyle.bg се публикуват на Smartstyle.bg и са достъпни за всички Клиенти. Не е необходимо изрично съгласие на Клиентите за изменение на общите условия. Актуализираните общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на Smartstyle.bg. Приложими за всяка покупка са общите условия в сила към датата на покупката, с които Клиентът се съгласява изрично към момента на покупката.

 

 1. Препратки

Smartstyle.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез Smartstyle.bg, Клиентът се съгласява и приема, че СмартСтайл не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в Smartstyle.bg по никакъв начин не означава, че СмартСтайл одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Клиентите се възползват от препратките на Smartstyle.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

 

 1. Публикуване на коментари и участие във форуми на Smartstyle.bg

Smartstyle.bg може да предостави на Клиентите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на СмартСтайл и съдържанието на Smartstyle.bg. За публикуване на коментари на Smartstyle.bg може да изисква регистрация на Клиентите.


Клиентите на Smartstyle.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на СмартСтайл или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. СмартСтайл има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на Smartstyle.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.


СмартСтайл не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на Smartstyle.bg.СмартСтайл има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на Smartstyle.bg, Клиентът потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

 

 1. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни
 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. Орган за алтернативно решаване на спорове

При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Клиентите могат да ползват и орган за алтернативно решаване на спорове на следния адрес: ONLINE РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1. Други условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целите общи условия.
За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите при приложение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на Smartstyle.bg.

 

Сравнение на продукти