Горе

Декларации за Съответствие

  • Начало
  • Декларации за Съответствие
Декларации за Съответствие

Декларации за съответствие и Инструкции за безопасност

Указание за употреба за зарядни устройства за 12V/24V

Cellular Italia S.p.A Ви благодари за избора на този продукт. Моля прочетете внимателно следващите инструкции.

Благодарение на последните технологии вградени в повечето нови телефони (независима токова верига за по добър контрол на зареждането), използването на зарядното устройство е изключително лесно. Включете зарядното в запалката на превозното средство и свържете с устройството си. Прекъсване на зареждането е в обратния ред. Можете да следите по всяко време статуса на батерията посредством индикатора на мобилния си телефон.

Зарядното устройство е подходящо само за 12V и 24V напрежение.

Технически характеристики:

Входящ ток = 110-240 V / 50-60 Hz, Изходящ ток = от 5V / 1000-2000 mA

Информация за защита на околната среда:

След внедряването на европейска директива WEEE Directive 2012/19/EU в националното законодателство, важи следното: Електрически и електронни устройства не могат да се подлагат на домашно унищожаване. Потребителите са задължени по закон да върнат електрически и електронни устройства след спиране на употребата им в обществените събирателни пунктове, предназначени за целта или в търговския обект, където е било купено. Подробностите са дефинирани в националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта , в ръководството за потребителя, или върху опаковката показва, че продуктът е обект на този закон. Чрез рециклирането, повторното използване на материали или другите форми на използване на стари устройства са важен принос към закрилата на околната среда.

Този продукт е маркиран с маркировка за съответствие, според изискванията на европейска директива (2014/30/EC)и RoHS директива (2011/65/ЕС). С настоящото Cellular Italia S.p.A. декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и други свързани условия на директивитевключително 2014/35EU. На потребителите не се позволява да правят промени или да видоизменят устройството по какъвто и да е начин. Промените или модификациите, които не са специално одобрени от Cellular Italia S.p.A. ще лишат потребителя от възможността да използва устройството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

В съответствие с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението – ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.

Фирма: „Инфотел 2000” ООД , Адрес: гр. София, бул.Арсеналски 11

ДЕКЛАРИРА:

На своя отговорност, че крайното електрическо съоръжение:

Вид:         Зарядно устройство за моб.тел на 220 V
Производител:         Cellular Италия

съответства на съществените изисквания по чл. 7 и чл. 8 и на другите изисквания от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението – ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.), когато се използва по предназначение и на следните хармонизирани стандарти:

За безопасност (във връзка с чл. 7 т.4 от Наредбата), БДС EN 60950. Както и следните стандарти: БДС EN 550022, БДС EN 550024, БДС EN 60950-1, БДС EN 61000

Моля прочетете внимателно следващите инструкции за зарядни устройства за 220V

Благодарение на последните технологии вградени в повечето нови телефони (независима токова верига за по добър контрол на зареждането), използването на зарядното устройство е изключително лесно. Включете зарядното в контакт на електрическата мрежа и свържете с устройството си. Прекъсване на зареждането е в обратния ред. Можете да следите по всяко време статуса на батерията посредством индикатора на мобилния си телефон.

Използването на Bluetooth устойства(слушалки, колонки)

Използването на Bluetooth устройства може в някои случаи да повлияе на правилното функциониране на медицинските устройства (напр. пейсмейкъри). Продължителната употреба може да причини постоянно увреждане на слуха. Не използвайте устройствaтa на места, където не може да чуете външни шумове, които могат да се окажат опасни (напр. Железопътни прелези, влакови платформи) Ако се използва при шофиране, следвайте съответните държавни изисквания. Не се опитвайте да премахнете батерията на устройството. При използване от деца, те трябва да бъдат наблюдавани и всички принадлежности и опаковки да се съхраняват на място далеч от тях. Не излагайте устройството за продължителен период от време на влага, прах, сажди, пара, пряка слънчева светлина и прекалено високи или ниски температури. Това може да доведе до неправилно функциониране на устройството.

За пълна информация кликнете на линка, който съответства на вашето устойство:

Declaration of conformity MF-300 Forever.pdf

Declaration of conformity - Plantronics Explorer 500.pdf

Declaration of conformity - Plantronics BackBeat FIT

Declaration of conformity - Plantronics Explorer Series

Declaration of conformity - Plantronics M25, M55

Declaration of conformity ACHUSBSMART....pdf

Declaration of conformity BTGRACED.PDF

Declaration of conformity BTVOXK.PDF

Declaration of conformity CBRUSBSMART...pdf

Declaration of conformity ACHMFIIPH5W.pdf

Declaration of conformity ACHMICROUSB2.pdf

Declaration of conformity ACHPHMICROUSB.pdf

Declaration of conformity ACHUSBMOBILEDUAL3A.pdf

Declaration of conformity ACHUSBSMART..pdf

Declaration of conformity CBRMFIIPH5W.pdf

Declaration of conformity CBRPHMICROUSB.pdf

Declaration of conformity CBRMICROUSB1.pdf

Declaration of conformity CBRTYPECK.pdf

Declaration of conformity CBRUSBSMART..pdf

Declaration of conformity MICROCBRUSB.pdf

Declaration of conformity CHKIT3IN1MUSBK.pdf

Declaration of conformity ACOUSTIC..pdf

Declaration of conformity USBDATACUSBA-CW__USBDATACTRUSBCW_USBDATACUSBC2TW_EN.pdf

Declaration of conformity FREEPMANTA6000..pdf

Declaration of conformity FREEPMANTA12000..pdf

Declaration of conformity FREEPSLIM3000..pdf

Declaration of conformity ACHTYPECK.pdf

Declaration of conformity BTCOLLAR.pdf

Declaration of conformity BTEASYFITBAND.pdf

Declaration of conformity BTEASYFTOUCH.pdf

Declaration of conformity BTEASYSMARTHRK.pdf

Declaration of conformity BTJUNGLE.pdf

Declaration of conformity BTSPKFIZZY.pdf

Declaration of conformity BTSPKMUSCLE.pdf

Declaration of conformity BTSPKMUSICSOUND.pdf

Declaration of conformity FREEPSMART2200 ..pdf

Declaration of conformity USBDATACABMICROUSB_CTRMICROUSB_CMICROUSB2M.pdf